קמתי באשמורת | ר' יצחק אלגאזי ז"ל

קמתי באשמורת לבקש על עווני: ונפשי שחרחורת מפני רוב זדוניי: רחם על עדתך צאן מרעיתך: אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה: מכיסא כבוד הודך בשר לעם סגולה: שובה שבות קודשך וחון כקדם סגולה: הפלא נא חסדך ובנה עיר תהילה: אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה