תרומות

אינטרנט 02 (2)
בצל מציאות הקורונה, חזנים רבים איבדו השנה את משרתם הקבועה בימים הנוראים בשל המגבלות על התקהלות ופתיחת בתי כנסת בארץ ובחו"ל. מכון רננות וג'ייווקלס – פלטפורמת האונליין לשירותי חזנים, קוראים לכם לסייע לנו במימון העסקת חזנים ופייטנים בימים הנוראים תשפ"א. אנו נתמוך בקהילות ישראליות שיעסיקו חזנים ופייטנים בראש השנה ויו"כ באמצעות מימון של עד 2,000 ₪ לקהילה. עזרו לנו במתן תרומה וע"י כך נוכל להאדיר את חוויית התפילה ולקיים את תפילות הימים הנוראים בכבוד