מנהגי החתונה של יהודי אפגניסתאן / מאת בן ציון יהושע