“עת שערי רצון” – נוסח בבל

60.00

Description

תפילות הימים הנוראים בנוסח יהדות בבל