חוברת ללימוד טעמי ההפטרה

חוברת ללימוד טעמי קריאת ההפטרה בנוסחים שונים

 

Description

חוברת ‘ושיננתם לבניך’  – הפטרה