ביטול רישום

תודה שהודעתם על ביטול השתתפותכם באירוע.