יהדות בבל

קינות ערב ט' באב
מאת החזן שלמה מועלם

שמעו נא אחינו
שלמה מועלם ז״ל
קינות ערב ט' באב
בליל זה יבכיון
שלמה מועלם ז״ל
קינות ערב ט' באב
זכור ה׳ ליהודה ואפרים
שלמה מועלם ז״ל
קינות ערב ט' באב
התנחמו בגלות
שלמה מועלם ז״ל
קינות ערב ט' באב
למי אבכה
שלמה מועלם ז״ל
קינות ערב ט' באב
איכה ישבה בדד מתוך מגילת איכה
שלמה מועלם ז״ל
קינות ערב ט' באב
אז בחטאינו חרב מקדש
שלמה מועלם ז״ל
קינות ערב ט' באב
אוי כי ירד אש מן השמיים
שלמה מועלם ז״ל
קינות ערב ט' באב
האזינו השמיים ואדברה
שלמה מועלם ז״ל
קינות ערב ט' באב
על נהרות בבל
שלמה מועלם ז״ל
קינות ערב ט' באב

קינות יום ט' באב
מאת החזן שלמה מועלם

אסום אסיפם
שלמה מועלם ז״ל
קינות יום ט' באב
על נהרות בבל 2
שלמה מועלם ז״ל
קינות יום ט' באב
קטע ממגילת איכה
שלמה מועלם ז״ל
קינות יום ט' באב
קטע מפרשת האזינו
שלמה מועלם ז״ל
קינות יום ט' באב
ספדי והילילי תורת יקותיאל
שלמה מועלם ז״ל
קינות יום ט' באב
במקום אשרי העם
שלמה מועלם ז״ל
קינות יום ט' באב
אמרה ציון
שלמה מועלם ז״ל
קינות יום ט' באב
לשכינה עלתה
שלמה מועלם ז״ל
קינות יום ט' באב
על היכלי אבכה
שלמה מועלם ז״ל
קינות יום ט' באב
אלי עדתי והילילי
שלמה מועלם ז״ל
קינות יום ט' באב
בת עמי תייליל ביגוניה
שלמה מועלם ז״ל
קינות יום ט' באב
יהודה וישראל
שלמה מועלם ז״ל
קינות יום ט' באב
אלה אזכרה
שלמה מועלם ז״ל
קינות יום ט' באב
איך נוי שודד
שלמה מועלם ז״ל
קינות יום ט' באב
עד מתי ה׳
שלמה מועלם ז״ל
קינות יום ט' באב
שאי קינה במגינה
שלמה מועלם ז״ל
קינות יום ט' באב
וארץ שפל רומי
שלמה מועלם ז״ל
קינות יום ט' באב
בת ציון שמעתי ממררת אמריה
שלמה מועלם ז״ל
קינות יום ט' באב
מזמור לאסף אלקים באו גוים בנחלתך
שלמה מועלם ז״ל
קינות יום ט' באב

תהילים
מאת החזן משה חבושה