מאמרים מחקריים - מוסיקה ותרבות יהודית

 המאמרים הבאים כונסו ופורסמו בהוצאות שונות של הספר 'דוכן' של המכון המכיל נושאים מחקריים שהוצגו  במהלך השנים בכנסי המכון בנושא מוסיקה יהודית, בהם לוקחים חלק  מיטב החוקרים והמרצים

דוכן ט

דוכן יא