מגילת אסתר

מגילת אסתר נוסח ספרדי ירושלמי

לפניכם הדגמות מוקלטות של טעמי המגילה מפי החזן עזרא ברנע, לפי חוברת הלימוד של המכון, "ושיננתם לבניך - קריאת מגילת אסתר" שרצוי לתרגל באמצעותה את קריאת טעמי מגילת אסתר וניתן לרכוש בחנות האתר. כמו כן ניתן לשמוע ולתרגל את קריאת המגילה עם טקסט המגילה המלא המצורף למטה. השתמשו בחיצים כדי לדפדף