יהדות מרוקו

שמעון אילוז ומני מימון

שיר השירים מאת החזנים
ר' מימון מני הכהן ור' שמעון אילוז

אנה הלך דודך
ר' מני מימון
שיר השירים
שיר השירים אשר לשלמה
ר' שמעון אילוז
שיר השירים
באתי לגני אחותי כלה
ר' שמעון אילוז
שיר השירים
הינך יפה רעייתי
ר' מני מימון
שיר השירים
מי יתנך כאח לי
ר' מני מימון
שיר השירים
אני חבצלת השרון
ר' מני מימון
שיר השירים
שובי שובי השולמית
ר' שמעון אילוז
שיר השירים
על משכבי בלילות
ר' שמעון אילוז
שיר השירים