שיר השירים | שיר השירים אשר לשלמה | ר' שמעון אילוז