ביטול רישום לאירוע יום העצמאות

תודה שהודעתם על ביטול השתתפותכם באירוע.