שיעורי פיתוח קול

80220

כרטיסיית השיעורים תישלח במייל.
יש להדפיס אותה ולהחתים את המורה בכל שיעור.