יחיד וציבור בתפילה (בתקופת התנאים והאמוראים) / מאת ד"ר יוסף היינימן

ראו גם:

נוסח שבע ברכות במסורת הנגינה האשכנזית
יהושע ליב נאמן
דוכן יא
החתונה הקורדית המסורתית – הזדמנות לחידוש בשירי העם
דנה שי
דוכן יא
על מנהגי החתונה בתימן
הרב יוסף קאפח
דוכן יא