נוסח שבע ברכות במסורת הנגינה האשכנזית / מאת יהושע ליב נאמן

ראו גם:

יחיד וציבור בתפילה (בתקופת התנאים והאמוראים)
ד"ר יוסף היינימן
דוכן ט
החתונה הקורדית המסורתית – הזדמנות לחידוש בשירי העם
דנה שי
דוכן יא
על מנהגי החתונה בתימן
הרב יוסף קאפח
דוכן יא