על מנהגי החתונה בתימן / מאת הרב יוסף קאפח

ראו גם:

נוסח שבע ברכות במסורת הנגינה האשכנזית
יהושע ליב נאמן
דוכן יא
מנהגי החתונה של יהודי בוכרה
יעקב פנחסי
דוכן יא
מקומה של המוסיקה בחתונה החסידית
יעקב מזור
דוכן יא