שירת המענה אצל אנשי כת מדבר יהודה / מאת ד"ר בתיה באיאר

ראו גם:

נוסח שבע ברכות במסורת הנגינה האשכנזית
יהושע ליב נאמן
דוכן יא
יחיד וציבור בתפילה (בתקופת התנאים והאמוראים)
ד"ר יוסף היינימן
דוכן ט
החתונה הקורדית המסורתית – הזדמנות לחידוש בשירי העם
דנה שי
דוכן יא