שליח הציבור באשכנז של ימי הביניים / מאת ד"ר מרדכי ברויאר

ראו גם:

נוסח שבע ברכות במסורת הנגינה האשכנזית
יהושע ליב נאמן
דוכן יא
החתונה הקורדית המסורתית – הזדמנות לחידוש בשירי העם
דנה שי
דוכן יא
על מנהגי החתונה בתימן
הרב יוסף קאפח
דוכן יא