שיעורי חזנות אשכנזית

200234

כרטיסיית השיעורים תישלח במייל.
יש להדפיס אותה ולהחתים את המורה בכל שיעור.