יחיד וציבור בתפילה (בתקופת התנאים והאמוראים) / מאת ד"ר יוסף היינימן