שליח הציבור באשכנז של ימי הביניים / מאת ד"ר מרדכי ברויאר