החתונה הקורדית המסורתית – הזדמנות לחידוש בשירי העם / מאת דנה שי

ראו גם:

נוסח שבע ברכות במסורת הנגינה האשכנזית
יהושע ליב נאמן
דוכן יא
מקומה של המוסיקה בחתונה החסידית
יעקב מזור
דוכן יא
יחיד וציבור בתפילה (בתקופת התנאים והאמוראים)
ד"ר יוסף היינימן
דוכן ט