מזמור שיר ליום השבת | עזרא ברידס

ראו גם:

קדיש - ויכולו השמיים
דוד אולמן
היום הרת עולם א
ר' יצחק אלגאזי ז"ל
קידוש ליל שבת
ר' יצחק אלגאזי ז"ל