מתפילות השבת נוסח יהדות אשכנז | מאת החזן ר' חיים אדלר

מקולות מים רבים / מאת עזרא ברנע

 

בשנים האחרונות חלו שינויים בנוסח התפילה המסורתי ובלחניה ובמיוחד בתפילת ליל שבת.

משנות הארבעים של המאה הקודמת ניכרת השפעתה של ישיבת כפר הרוא"ה שהתקבלה כנוסח "בני עקיבא", ועקב פשטותה – במובן החיובי – אימצו אותה רוב בעלי התפילה והיא נפוצה כיום בבתי הכנסת המתפללים בנוסח אשכנז.

אין ספק שאמצעי התקשורת תרמו אף הם והביאו לבתים את הלחנים החדשים שאומצו על ידי בעלי התפילה, במיוחד בתכניות קבלת שבת בימי שישי ומאוחר יותר בתכניות מיוחדות לפרקי חזנות ששודרו ברדיו במועדים קבועים.

בעל התפילה הוא המוביל את קהילתו במנגינות ובלחנים שהוא יצר או למד במכון לחזנות כלשהו או לרוב שמע ולמד מתוך האזנה ליצירות ואת הלחנים הללו הוא מביא לתוך בית הכנסת.

בתקופה האחרונה אומצו לחניו של ר' שלמה קרליבך  ז"ל בלא מעט בתי כנסת ואף פתחו מניינים מיוחדים הנקראים "נוסח קרליבך". מאידך ישנן קהילות אחרות הדוחות את הנוסח החדש מכל וכל. בהקלטות אלה של החזן ר' חיים אדלר ישנו שילוב של הנוסח עם מאפיינים חסידיים כפי ששמע בחצרות אדמו"רים ושילב אותם בתפילותיו.

החזן ר' חיים מדגים כאן נוסח משולב עם לחנים שהוא יצר ועם זאת, בבסיס התפילה, הנוסח המקורי נשמר במטרה לחנך דור חדש שיסגל לעצמו שילוב של מנגינות כדי שהקהל יוכל להשתתף בתפילה ובמקביל לא לסטות מהנוסח המקובל.

ר' חיים אדלר, הוא רב אמן ברינת ישראל בנוסחאות סדר התפילה לכל ימות השנה וחגי ישראל. חזן ושליח ציבור שמתפלל ואח"כ שר. המיוחד אצל החזן ר' חיים אדלר הוא הרגש שבו, בכוונת התפילה ומילותיה, בהתאמת המילה והטעמתה. כלשון המשנה:  פעם "יורד" לפני התיבה – המילה, ופעם "עובר" לפני התיבה.

מגיל צעיר הוא עמד ליד אביו ז"ל, הרב צבי יצחק הכהן אדלר שהיה בעל תפילה בימים הנוראים ובשבתות, ועזר לו בקולו הצלול והמתוק. ממנו ינק את תורת נוסח התפילות. כתלמיד בישיבה הגבוהה "חברון" בירושלים, היה החזן אדלר סר לביתו של רבן החזנים ר' שלמה זלמן ריבלין ז"ל שאמר – "הבחור הזה יגדל א-צ'צ'קה (היינו צעצוע)", ואכן העניק לו בגיל צעיר מאוד תעודת חזן מושלם.

לאחר נישואיו למד החזן ר' חיים אדלר באקדמיה למוסיקה דתית בראשות הרקטור החזן לייב גלאנץ  ז"ל שהדריך אותו אישית בחזנות ואמר לו "אל תנסה להיות קוסוביצקי השני או הרשמן השני, היה אדלר הראשון".

רבות נכתב על היכל הנגינה שתכליתה עבודת הקודש, לשיר ולשורר כשליח הציבור לבורא יתברך. לחזן ר' חיים אדלר יש את המעלות שמנו חז"ל על שליח הציבור. הוא משלב נוסח תפילה ושירה כפי מסורת יהודי מזרח אירופה, פולין, הונגריה רומניה ורוסיה. מודוסים וסולמות עם מאפיינים חסידיים שבמקורם הם קבליים, בהם דביקות ושמחה החודרים ללב המתפללים.

החזן ר' חיים אדלר האזין לתפילות אדמו"רים ורבנים בהיותם שליחי ציבור ואף עבר רבות לפני התיבה בחצרות קדשם והם שבחוהו על תפילתו העריבה והמעניינת. כמו כן, הוא שמע בעלי תפילה וחזנים רבים, ובכך הוא מנציח סוג מיוחד של שירה וזמרה שבאו לידי ביטוי בשירתו זו ש"יותר ממה שמושר כאן יש כאן" כאמרת חז"ל על צורת כיתוב "שירת הים" בתורה.

הנוסח המוגש בזה מתאים איפוא לחזנים ולבעלי תפילה ותיקים כחדשים.

 

ראו גם:

תהילים פרק קכ
עזרא ברנע
כתר
ר' מימון מני הכהן ור' שמעון אילוז
שובה למעונך
ר' מימון מני הכהן ור' שמעון אילוז