שיר השירים | באתי לגני אחותי כלה | ר' שמעון אילוז

ראו גם:

שיר השירים אשר לשלמה
ר' שמעון אילוז
שיר השירים
אנה הלך דודך
ר' מני מימון
שיר השירים
הינך יפה רעייתי
ר' מני מימון
שיר השירים