תהילים פרק קכ | עזרא ברידס

שיר המעלות אל יהוה בצרתה לי קראתי ויענני: יהוה הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה: מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה: חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים: אויה לי כי גרתי משך שכנתי עם אהלי קדר: רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום: אני שלום וכי אדבר המה למלחמה

ראו גם:

תהילים פרק קכח
עזרא ברידס
תהילים פרק קכה
עזרא ברידס
תהילים פרק קכו
עזרא ברידס